Miesto,kde nás nájdete:

Image

Naša ambulancia sídli v blízkosti Hotela Poprad, v dlhom obytnom bloku na prízemí, v prvom vchode smerom od mesta Svit.