Objednávať sa môžete buď osobne v sídle našej ambulancie, alebo na telefónnych číslach: 052 77 625 96, 0903 906 423.